İklim değişikliği sağlık sorunlarını artıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığına etkisi olduğunu söyledi.
İklim değişikliğinin önemli bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Varol, “Aslında çok önemli bir sorun olmasına karşın onun ne kadar farkındayız belli değil. Çünkü hem toplumun sağlığına hem de bireylerin sağlığına önemli etkileri var. Bir kere doğrudan ve dolaylı etkiler olarak bunları özetleyebiliriz. Doğrudan olan etkileri şöyle; iklim değişikliğiyle birlikte çünkü küre ısınıyor. Güneşin yeryüzüne, yerküreye getirdiği sıcaklık, yukarıdaki tabaka nedeniyle sera gazı diyoruz biz bunlara, yukarıya çıkamıyor. Yukarıya çarpıyor, tekrar aşağıya iniyor. Dolayısıyla yerkürenin olması gereken sıcaklık giderek artıyor. Havalanamıyor, havalanamadığı için de iklimde birtakım değişiklikler, bozukluklara neden oluyor.

Bunlar da doğrudan insan sağlığına önemli etkiler gösteriyor. Örneğin uç sıcaklıklar artıyor. Gündüz çok sıcak oluyor, gece çok soğuk oluyor. Metabolizmamız, vücudumuz bu uç değerlere hemen hızlı adapte olamadığı için sıcak çarpmaları, soğuktan ciddi etkilenmeler, bunlara bağlı meteorolojik olaylardan, yaşantımızın etkilenmesi, gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Ayrıca eğer altta yatan kronik hastalıklarımız varsa, vücudumuz bu uç sıcaklıklara adapte olmakta zorlanıyor. Bunlar da dahil elektronik eksikliği başta olmak üzere yaşadığımız altta yatan sağlık sorunlarını da artırıyor” diye konuştu.

---------------------------------------------------------------