Güneş ve rüzgar, dünya enerji talebinin 100 katını karşılayabilir

Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın “The Limit Sky” başlıklı raporuna göre, son 10 yılda düşen maliyetler nedeniyle güneş enerjisi kapasitesi yılda ortalama yüzde 39, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 17 arttı. Bu büyüme oranları, panel ve türbin maliyetlerini daha da düşürecek verimlilik ve geliştirme çabalarını hızlandırır.

Geçen yıl ilk kez temiz enerji şirketlerinin halka arzından elde edilen gelir fosil yakıt şirketlerini geride bıraktığından, finans piyasaları temiz enerjideki fırsatların giderek daha fazla farkına varmaktadır.
2019 yılında dünya enerji tüketiminin 65 bin terawatt saat olduğu belirtilen rapora göre, sadece güneş enerjisindeki mevcut teknolojilerle yıllık 5,8 milyon terawatt saat elektrik üretim potansiyeli var. Kara ve açık deniz rüzgar enerjisinde bu rakam yılda 900 bin terawatt saat olarak hesaplanıyor.

Böylece güneş ve rüzgar, yaklaşık 6,7 milyon terawatt-saat elektrik üretim potansiyeli ile dünya enerji talebinin 100 katını karşılayabilir. Buna rağmen şu anda potansiyelin yüzde 0,01’i güneş enerjisinde, yüzde 0,16’sı rüzgarda kullanılıyor. Ülkelerin enerji politikaları, bu potansiyelden yararlanmanın tek zorluğu olarak görülüyor.

Fosil yakıtlar, 2050’de elektrik üretimi için geçmişte kalabilir

Rapora göre yenilenebilir enerjinin yüksek ekonomik ve potansiyeli, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik önemi ve ülkelerin enerji bağımsızlığına katkısı küresel enerji sektöründe büyük bir değişim sağlıyor.

Şu anda dünyada güneş enerjisi potansiyelinin yüzde 60’ı ve rüzgar enerjisinin yüzde 15’i fosil yakıtlardan daha ekonomik maliyetlerle üretilebiliyor. Güneş enerjisi potansiyelinin tamamı ve rüzgar enerjisinin yarısından fazlası, 2030 yılına kadar fosil yakıtlardan daha ucuz olacak.

Rapora göre, kömür, petrol ve doğalgazdan farklı olarak, tükenmez kaynaklar olan rüzgar ve güneş enerjisinin mevcut büyüme hızı, fosil yakıtları 2030’ların ortalarına kadar büyük ölçüde elektrik üretim sektörünün dışına itecek.

2050 yılına kadar güneş ve rüzgar, fosil kaynaklarını ortadan kaldırarak dünyanın tüm elektrik ihtiyacını ucuz ve temiz teknolojilerle karşılayabilecek.

Afrika, yenilenebilir enerjinin süper gücü olmaya aday

Ülke potansiyeli açısından “aşırı yüksek”, “yüksek”, “yeterli” ve “düşük” olmak üzere 4 kategoride incelenen rapora göre, enerji taleplerinin en az 1000 katını karşılayabilen Sahra Altı Afrika ülkeleri güneşten ve rüzgardan, son derece yüksek potansiyelleriyle birinci sırada yer alır. Afrika, güneş ve rüzgârdaki toplam potansiyelin yüzde 39’u ile yenilenebilir enerjide süper güç olmaya aday kıta olarak öne çıkıyor.

Enerji talebinin en az 100 katını bu kaynaklardan karşılayabilen Avustralya, Şili ve Fas gibi ülkeler “yüksek” kategoride yer alırken, enerji taleplerinin 10 ila 100 katını bu kaynaklardan üretebilen Çin, Hindistan ve ABD güneş ve rüzgar, “yeterli” kategorisindedir. Türkiye’nin de dahil olduğu bu ülkeler, iç taleplerinin tamamını bu kaynaklardan karşılama açısından en önemli kategori olarak öne çıkıyor.

Son kategoride ise Japonya, Kore ve Avrupa’nın büyük bir bölümünü oluşturan ülkeler var. Bu ülkeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının en verimli şekilde nasıl kullanılacağı konusunda zor siyasi kararlarla karşı karşıyadır.

Carbon Tracker enerji analisti ve raporun baş yazarı Kingsmill Bond, raporla ilgili değerlendirmesinde, sanayi devrimiyle kıyaslanabilecek yeni bir dönemin girdiğini belirterek, “Enerji ucuz bir kaynak haline gelecek ve milyonlarca insan tarafından erişilebilir olacak insanlar, özellikle düşük gelirli ülkelerde. doğal gaza bağımlılığımız azaldıkça jeopolitik de azalacak. Yenilenebilir enerji iklim kriziyle savaşacak ve gezegeni ölümcül kirlilikten kurtaracaktır. “ifadelerini kullandı.

Düşünce kuruluşu Ember-Climate’ın başkanı ve raporun yazarı Harry Benham, dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamını kullanmasına gerek olmadığına işaret ederek, “Yenilenebilir kaynakların yalnızca yüzde 1’i fosil yakıtların yerini almaya yeter.” değerlendirmeyi buldu.

---------------------------------------------------------------