Davutoğlu, EYT sorununda Gelecek Modeli’ni açıkladı

EYT’lilerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin açıkladığı basın açıklamasına; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı. Beş temel ilkeden hareket edeceklerini vurgulayan Davutoğlu, o maddeleri şu şekilde dile getirdi

– Bir; adalet ilkesi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu teknik bir sosyal güvenlik sorunu değil, bir adalet sorunu haline gelmiştir. Çünkü nihayet işe başladıklarında taahhüt edilen hususlarla şu anda gelinen hususlar arasında ciddi bir açık vardır. Adaleti gözeten bir yaklaşımla mutlaka EYT sorununu çözülmesi lazım.
SON DÖNEMDE DEVLETE VE SİSTEME OLAN GÜVEN AZALDI

– İkincisi; devletin ve sistemin güvenilirliği ilkesi. Bugün pandemi döneminde belki de bizi en fazla ilgilendirmesi gereken şeylerden birisi, son dönemde devlete, sisteme, siyasal sisteme, ekonomik sisteme olan güvenilirliğin sağlanmasıdır. Biz bu güvenilirliği sağlamadıkça sistem işlerlik kazanamaz.
YOKSULLAŞMADA EN DERİN IZDIRABI YAŞAYAN GRUP

– Üçüncüsü; artan yoksulluk. Eğer gelişen, sürekli büyüyen bir ekonomik bir ortam içinde olsaydık belki de EYT’liler yeni istihdam imkanlarıyla bu sorunları aşıp, taleplerinde o kadar can yakıcı bir feryat içinde olmayabilirlerdi. İş imkanı bulamayan ve emeklilik imkanından da istifade edemeyen EYT’lilerin bu yoksullaşmada en derin ızdırabı yaşayan gruplardan biri olduğu aşikar.
GELİR DAĞILIMI OLAĞANÜSTÜ BOZULDU

– Dördüncüsü; adil bir gelir dağılımı. Gelir dağılımı Türkiye’de olağanüstü bozuldu. Normal şartlarda orta sınıfı oluşturması gereken EYT’liler, bu gelir dağılımında gittikçe aşağı doğru inen ve gelir dağılımının alt gelir gruplarına doğru, orta sınıfın bozulmasıyla ortaya çıkan dengesizlikte çok derin şekilde etkilenen grupların başında geliyor.

---------------------------------------------------------------