Avlayana Para Verilecek

Son dönemde haberlere konu olan bu balık  avcı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi’ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi’ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek olan destekleme ödemelerine dair usul ve esasları kapsıyor. Tebliğ içerisinde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına dair hususlar da yer alıyor.

Buna göre, destekleme kapsamı içerisinde lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı yer alıyor.

Belirlenen dönem içerisinde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi olacak.

İfade edilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacak.

Belirlenen adetlere ulaşıldığı takdirde SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Bakanlık, destekleme alımları kapsamı içerisinde herhangi bir balon balığı türünün avcılığını ya da alımını durdurabilecek veya bu duruma kısıtlama getirebilecek.

KIYIDAN BELİRLİ UZAKLIKTA BERTARAF EDİLECEKLER

Destekleme kapsamı içerisinde avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına herhangi bir risk oluşturmayacak koşullar ile birlikte yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak olan balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması da zorunlu olacak.

Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen konumlardan karaya çıkarılacak.

Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi’nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz’de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak şartı ile denize bırakılarak bertaraf edilecek.

Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis ya da herhangi bir proje kapsamı içerisinde Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet göstermiş oldukları sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneği ile balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il ya da ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.

kaynak-ajanslar

---------------------------------------------------------------