Alınan Komisyon Yükseldi

Bugünkü haberde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ATM’lerden yapılacak işlemlerde EFT ücretlerinde değişiklik yaptı. Bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti 4 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise artık 8 TL’yi geçemeyecek. Daha önce bu rakamlar 2 TL ve 5 TL olarak uygulanıyordu. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişikliğe gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde bulunan ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini,’ ibaresi ‘Finansal Kurumlar Birliğini,’ olarak değiştirildi. TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN DE DEĞİŞTİ Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave olarak eklendi:'(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez.’

---------------------------------------------------------------